Wednesday, 10 August 2011

SURAH (سورة) • sūratun merupakan perkataan arab bagi "bab Dalam al-Qur'an".
 • Surah-surah tersebut telah diturunkan sepanjang 23 tahun dan mempunyai ciri-ciri dan kronologi masa yang tersendiri.
 • Jumlah surah yang terdapat dalam Quran adalah 114;
 • yang mana nama-nama dan had-had bagi setiap surah serta susunan ayat itu sendiri adalah menurut ketentuan yang telah ditetapkan dan diajar oleh Nabi Muhammad s.a.w.
 • Sebahagian dari surah-surah mempunyai satu nama dan ada yang mempunyai lebih dari satu nama.


 • Pengkelasan Surah
  Surah yang terdapat dalam al-Quran dikelaskan kepada beberapa ciri kategori iaitu

  (i) tempat penurunan,
 • yang diturunkan di Makkah (13 tahun pertama) yang dikenali sebagai surah Makkiyyah
 • yang diturunkan di Madinah (10 tahun kemudiannya) yang dikenali sebagai surah Madaniyyah.

 • (ii) panjang.
 • Assab'uthiawaalrti — iaitu tujuh surah yang panjang yang ditujukan kepada Surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisaa', Al-An'aam, Al-Maa'idah dan Surah Yunus.
 • Al-Mi'uun — iaitu surah-yang lebih seratus ayat seperti Surah Hud, Surah Yusuf dan sebagainya.
 • Al-Matsaani — iaitu surah-surah yang hampir kepada seratus ayat sepert Surah Al-Anfaal, Surah Al-Hijr dan sebagainya.
 • Al-Mufassal — iaitu surah-surah pendek seperti Surah Adh-Dhuha, Surah Al-Ikhlas dan sebagainya.

 • Sumber :: http://ms.wikipedia.org

  No comments:

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...